WitekM
Tu nic nie ma. Po prostu byłem zbyt głupi, by rozwiązać tak durny problem.