Support

WebMaster

W razie problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected]

Pomoc techniczna, informacje i partnerstwa

Na każde pytanie zadane nam na FanPage również odpowiadamy, łącznie ze sprawami technicznymi. W przypadku sprawy dotyczącej konkretnego konta lub turnieju, prosimy kontaktować się z pomocą wiadomości email z adresu, którego to konto dotyczy z dokładnym opisem zaistniałym problemów lub nieścisłości.

Prawa autorskie i inne sprawy prawne

W tym celu prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: [email protected]